Zbyt niski ciąg kominowy – najczęstsze przyczyny i sposoby na poprawne działanie