Uzin Utz Polska w służbie edukacji – współpraca w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego