Ograniczenie hałasu w szkołach – krok w kierunku poprawy jakości nauczania