Wnętrze przystosowane do pracy – sala sesyjna Rady Miasta Olsztyna